Hela Norden ska leva höll höstmöte den 10 oktober 2014 i Aalborgs kommunhus i Aalborg och  Åse Blombäck omvaldes till ordförande för Hela Norden ska leva för 2015. Följande personer väljs till ledamöter och suppleanter för Hela Norden ska leva.
Åse Blombäck och Ulrik Strömberg, Hela Sverige ska leva
JørgenFolkvang och Steffen […]

Continue Reading

Välkommen!

Välkommen till Hela Norden ska levas hemsida! Här kan du läsa om de olika medlemsorganisationerna och om vår gemensamma verksamhet. För en levande landsbygd – i hela Norden.